Aktuelt

Full bemanning på Besøkssenteret med tre nye ansatte

Med tre nye ansatte på plass er det nå full bemanning på Besøkssenter Østerdalen. Enhet kultur omfatter fra 01.08 også Besøkssenter Rovdyr, og planlegging av arrangementer, utstillinger, naturstier og andre aktiviteter er i full gang.

27.10.2021 - Påvist smitte blant vaksinerte

Det er nå økende smitte med Covid-19 i vår kommune, og flere av tilfellene er påvist blant vaksinerte.

Et trygt og godt skolemiljø - hvordan få det til sammen?

Mobbing var tema på denne ukens foreldremøter i grunnskolen. Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen snakket om mobbingens mekanismer og hvordan vi sammen kan lykkes i arbeidet med å skape et inkluderende skolemiljø.   

Salgsklare bygdebøker er snart på vei til Stor-Elvdal

Arbeidet med bygdeboka for Stor-Elvdal: GREND OG SLEKT 1,2,3 og 4 avsluttes innen kort tid, og de to siste bindene vil dermed være i salg før jul. Bind 3 (Koppangområdet) ankommer fra trykkeriet i Riga i løpet av uke 45, mens bind 4 (Tresen- Atndalen) har planlagt levering hos oss i uke 50.

Husk ny søknad for fritidskort for høsten 2021

Til alle foreldre/foresatte med barn i alderen 6-18 år i Stor-Elvdal. Nå kan dere sende kvitteringer og deltakerbevis for høsten 2021.

Info angående 3 dose koronavaksine

Regjeringen har bestemt at alle over 65 år skal få tilbud om 3 dose koronavaksine. FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjon.

Åpne møter om rullering av kommuneplan

Stor-Elvdal kommune inviterer til åpne møter om rullering av kommuneplanens arealdel og ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Stor-Elvdal.

Innspill-kaffe på biblioteket

Takk til alle som var innom og slo av en prat med ordfører Even. Vi fortsetter møtepunktet 1. desember. Hjertelig velkommen til en uformell prat over en kopp kaffe.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele verden 10. oktober hvert år og er blant Norges største kampanjer for psykisk folkehelse.  Målet er å øke kunnskap, bevissthet og forståelse om hva som fremmer god psykisk helse, og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det.

Ordførerens ord i anledning verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Livet under og etter pandemien.

Til toppen