Aktuelt

Takk for deltagelsen i spørreundersøkelse

Erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret

Krigen i Ukraina - Bedt om å bosette 15 flyktninger

Ukraina står ovenfor en humanitær katastrofe. Så langt har rundt 3,5 millioner mennesker flyktet fra krigen i landet, 90 prosent er kvinner og barn. Stor-Elvdal kommune har pr nå blitt bedt om å ta imot 15 flyktninger fra Ukraina

Karons sandkasse i Storstua

Teater Innlandet sin oppsetning av Karons sandkasse kommer til Koppang 24.mars.

Varsel om øvingsaktivitet

HV05-204 Sør-Østerdal øver i område Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal i perioden 23.03-28.03. Det vil til tider forekomme noe skyting, også på kveld og nattestid. 

Er du den vi trenger til å jobbe i brannforebyggende avdeling?

Fra 2. mai 2022 har vi ledig 100 % fast stilling som branningeniør/-inspektør. Kontorsted er ved brannforebyggende avdeling i Elverum. Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet i våre eierkommuner.

Husk ny søknad for fritidskort for våren 2022

Til alle foreldre/foresatte med barn i alderen 6-18 år i Stor-Elvdal! Nå kan dere sende kvitteringer og deltakerbevis for våren 2022.

Kulturnytt for mars 2022

En oversikt over arrangementer og møteplasser i kommunen.

Greit å vite om tilfluktsrom

I Norge er det om lag 20 000 tilfluktsrom, med plass til ca 2,5 millioner mennesker. Tilfluktsrom er plasserte i de områdene der en regner med at det er størst behov

Greit å vite om jodtabletter

Det er mange som lurer på om man trenger å ta jodtabletter som følge av situasjonen i Ukraina. På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge.

Varsel om oppstart av detaljregulering

Kryssutbedring rv.3 Trønnes: Statens vegvesen arbeider med forslag til reguleringsplan for avkjørsel fra rv.3 ved Trønnes i Stor-Elvdal kommune. Det varsles derfor oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. Planen blir utarbeidet etter plan- og bygningsloven § 12-3.

Til toppen